700g – 1kg pork shanks zisikwe zibe 3cm izilayi
50ml ye oli yokupheka
2 amatswele anqunqwe
2 aqa imibele ye garlic uyi cole
2 itumato uzinqunqe
8 / 3 itapile ezinkulu uzisike zibe ngama qhekeza
5ml coriander
ityuwa ne pepile ukuncasanisa
5ml paprika
250 – 300ml chicken stock
15ml fruit chutney
50ml isupha yenkowane engumgubo okanye oxtail soup

Yenza shushu 1 oyile ufake inyama yakho uyiguqu guqule de ijike ibe brown. Yisuse inyama uyibeke ecaleni. Zamisa itswele ne galic zide zilunge. Galela zonke ezinye izinto ngaphandle kwe soup. Uzamisa kumlilo ophantsi kude kuvuthwe inyama. Galela amanzi xa kufuneka. Dubela isuphu ugalele enyameni. Yipheke uzamisa ide ijike isauce.

Yitye nge rice or small noodles.