750g Pork bolo (cut into cubes)
7ml salt
3ml freshly ground black pepper
75ml margarine
4ml spring onion, chopped
10 small onions, whole
200ml water
1 packet white onion soup
20ml cream (amasi)
25ml chopped parsley

Nyibilikisa iMargarine u Qhotshe inyama ibe brown yisuse inyama. Qhotsa itswele udibanisa nenyama ulinde imizuzu embalwa. Faka ityuwa ne pepile. Dubela iSoup emanzini uyi galele enyameni. Yibilise ± 5 minutes. Galela amasi ne parsley uzixube. Yitye ne rice.