1kg Stewing pork. Uyenze ibe ngama qhekeza
20ml Ye oliu yokupheka
1 Igaqa letswele unqunqwe
1 Ityuwa nepepile
100ml Meat stock okanye amanzi ashushu
1 Ukhaphe tshu uligrayithe
1 Iapile libe yimibele
15ml Incindi ye lemon
5ml Yeswekile
125ml Amasi (sour cream)

Pheka inyama kwi oli eshushu kwi sauce pan ide ibe brown. Galele itswele uli qhotshe lide lithambe khupha inyama. Ufake ikhaphetshu ngaphantsi.

Ugalele inyama nazo zonke ezazinto ubuzibekile ngaphandle kwe (sour cream) amasi. Yipheke umlilo ube phantsi inyama de ivuthwe. Galela i sour cream uzamise ungayibilisi. Galela ityuwa nepepile.

Yitye no mngqusho, ne rise or ipapa