500g Pork mince
1 x 44g Packet brown onion soup
175 ml Plain yoghurt
1 Slice brown bread, crumbled
10ml Iou yokupheka
Dibanisa zonke ezizinto zingentla uzixube. Yigalele kwi meat balls. Yi frayishe kwi oli eshushu ibe brown. Yihluzele kwi kitchen paper.

(4 – 6 servings)